Výběr z ilustrací, které jsem v posledních letech vytvořila k nejrůznějším příležitostem: knižní ilustrace, editorial, reklamní kampaně, ale také volná tvorba.